Sunday, April 15, 2012

Băng và Đảng

Trong một buổi thi vấn đáp môn lịch sử:
- Anh hãy cho biết, Lê Lợi là ai?
- Dạ, em không biết.
- Thế anh có biết Trần Hưng Đạo là ai không?
- Dạ, em không biết.
- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng nhị là ai không?
- Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.
- Thế thầy có biết Đỗ Hữu Ca, Đỗ Trung Thoại, Nguyễn Văn Thành là ai không?
- Hả?
- Thầy có băng của thầy, em có nhóm của em, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé...


(sưu tầm Phạm Chân Dũng)

No comments:

Post a Comment